Mokyklos mokestis

Mokėjimas už pusmetį

Rugsėjis - Sausis

arba

Vasaris - birželis

330 Eur

/pusmetis

Mokėjimas už metus

Rugsėjis - Birželis

660 Eur

/metus

*Mokyklą taiko 50% nuolaidą soc. remtinoms šeimoms (privalo pateikti mokyklos direktoriui reikiamus dokumentus)
*Mokyklą lankantiems dviem arba daugiau šeimos narių taikomos 50% nuolaida.
*Kiekvienas mokyklos futbolininkas turi sumokėti kiekvieną sezoną vienkartinį mokyklos nario mokėstį 20€.
(Surinkti pinigai bus skiriami: inventoriaus pirkimui bei vaikų dovanėlėms)