Pagrindinė vizija sukurti tinkamą aplinką vaikui sportuojančiam mūsų mokykloje. Futbolo mokykla neišspręs visų asmeninių žmogaus problemų, tačiau savo ruožtu turi padaryti viską, kad aplinka čia nekeltų jokių papildomų nepatogumų.

  

MŪSŲ VERTYBĖS

 • Kuriant futbolo mokyklą „Olimpą“ formuojant mokyklos struktūra, renkatnis ateities kryptis, ir vėliau einant šiuo keliu, mums itin svarbus bus :
 • KOKYBĖ (komfortas, gera nuotaika, atsakingas požiūris į darbą, disciplina, aukšta kultūra – mums svarbus kokybės komponentai);
 • ATVIRUMAS ( nuoširdus ir atviras bendravimas, žingeidumas ir atsiverimas, imlumas naujoms idėjoms, inovatyvumas padeda geriau suprasti vienas kitą, puoselėja kūrybingumą ir suteikia pranašumą konkurencijoje);
 • DRĄSA (valia, iššūkių nevengimas, siekis laimėti, drąsūs sprendimai leidžia aplenkti kitus, kurie abejoja ar bijo);
 • MEILĖ (tai variklis geriems ir sėkmingiems darbams, tai ištikimybė ir lojalumas. Iš meilės savo darbui atsiranda aistra ir džiaugsmas);
 • PAGARBA ( pagarba sau ir kitam, sąžiningumas, padorumas, džentelmeniškumas leidžia geriau suprasti vienas kitą ir suteikia žmogui ar organizacijai vertės).

MŪSŲ MISIJA

 • Atrasti ir ugdyti futbolo talentus.
 • Sukurti kokybiškas salygas vaikų užimtumui.
 • Suteikti galimybę aukltiniams realizuoti geriausias savo savybes, jas tobulinti
 • Aukltėti garbingas, kultūringas asmenybes
 • Perimti konstruktyvią patirtį, kurią realizuojant būtų skatinama konkurencinė aplinka ir prisidedama prie šalies futbolo lygio augimo.

VAIKŲ GRUPIŲ IR KOMANDŲ FORMAVIMAS

Vaikų grupės skirstomos pagal jų amžių, o grupių komandos – pagal vaikų pajėgumą.

Esminiai (ir išskirtiniai nuo įprastų mūsų šalyje) darbo grupėse ir komandų formavimo principai – neperkrautos komandos bei rotacija, vykdoma ir tarp trenerių, ir tarp vaikų. Ja būtų skatinama sveika konkurencija, siekis tobūlėti, domėjimasis naujovėmis.

Mokslo metų pabaigoje ir jiems prasidedant peržiūrima kiekviena vaikų grupė, atliekami testai, esant reikalui, ieškoma naujų talentų, skelbiama atranka į visas amžiaus grupes, kur yra poreikis. Vaikai pagal jų pažangą treniruotėse perkeliami iš komandos į komandą (nors ir iš trečiosios į pirmąją, ar – atvirkščiai), taip pratinant juos prie konkurencijos ir nesuteikiant galimybės apsileisti ir tuščiai pasitikėti savimi.

Ilgalaikėje perpsektyvoje bus peržiūrėta galimybė plėsti mokyklą, jos filialus įsteigiant įvairiose Kauno rajono apskrities vietovėse. Ten būtų formuojamos atskiros grupės.

[rev_slider alias=“foot“]